اخبــار کنفــرانس

دانشگاه تربیت مدرس، به جمع حامیان علمی سیزدهمین کنفرانس پیوست

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس، به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هوشنگ عاشقی اسکوئی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین...

شرکت طرح و ایده ملل، به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

شرکت طرح و ایده ملل، به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد   به گزارش دبیرخانه سیزهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت طرح و ایده...

شرکت راهبران فناوری نستوه، به عنوان حامی نقره ای، به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت راهبران فناوری نستوه، به عنوان حامی نقره ای سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

شرکت راهبران فناوری پاسارگاد، به جمع حامیان نقره ای سیزدهمین کنفرانس پیوست

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت راهبران فناوری پاسارگاد، به عنوان حامی نقره ای به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست.
سخنرانی‌های علمی
نشریه داخلی
نشریه مطالعات مدیریت راهبردی
چهره‌های برجسته مدیریت
کتاب های سال
خدمات به اعضاء

آخرین اخبار انجمن

اطلاعیه‌ها

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات