اخبــار کنفــرانس

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری...

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد وزین کریمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان عضو...

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور به عنوان حامی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

  به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

شرکت هوانوردی کاویان پرواز شرق، به عنوان حامی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت هوانوردی کاویان پرواز شرق، به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

    به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسین محمد پور زرندی، نماینده انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به عنوان عضو اصلی کمیته...
سخنرانی‌های علمی
نشریه داخلی
نشریه مطالعات مدیریت راهبردی
چهره‌های برجسته مدیریت
کتاب های سال
خدمات به اعضاء

آخرین اخبار انجمن

وزیر علوم در دیدار با اعضای انجمن مدیریت راهبردی ایران: انتقال تجربیات و دانش به سطح جامعه نیاز اساسی امروز ما است ...

هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران، محمدرضا انبیائی را به عنوان دبیرکل جدید این انجمن انتخاب و معرفی کرد....

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با همکاری دانشگاه ها، سازمانها و نهادهای مختلف کشور، روزهای 28 و 29 آبان ما...

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با همکاری دانشگاه ها، سازمانها و نهادهای مختلف کشور، روزهای 28 و 29 آبان ما...

اطلاعیه‌ها

تمامی حقوق متعلق به انجمن مدیریت راهبردی(استراتژیک) ایران است.

تماس با انجمن   درباره ما    راهنما   ثبت شکایات