منو
A+ A A-

آشنایی با هیئت مدیره

 

   

 

دکتر حسین رحمان سرشت
رئیس هیات مدیره و دبیرانجمن
دکتر محمد هادی موذن جامی
نایب رئیس و خزانه دار
دکتر ولی شریف بیگلی
عضو هیات مدیره
دکتر سید محمد اعرابی
عضو هیئت مدیره
دکتر سید محمد صحفی
عضو هیات مدیره

 

     

 
 

دکتر حسین علایی
عضوعلی البدل

دکتر علی اکبر رضایی
عضو علی البدل

قاسم بهنامی راد
بازرس اصلی انجمن

محمدرضا کشاورز 
بازرس علی البدل

 


ترکیب هیئت مدیره انجمن از گذشته تا حال

 هیئت‏ موسس انجمن در زمان تاسيس، جمعی از  اساتید و نام ‏آوران عرصه مدیریت کشور از جمله آقایان: پروفسور علی نقی مشایخی، دکتر حسین رحمان‏ سرشت و محمدرضا حمیدی ‏زاده بوده‏ اند.

زمینه فعالیت انجمن در حوزه : علوم انسانی است و زمان دریافت پروانه تأسیس: 18/12/1381 زمان ثبت: 15609   6/5/1382  و تاريخ ثبت آخرين تغييرات اساسنامه: 18/3/1382

ترکیب دوره اول هیئت مدیره انجمن :

صورتجلسه مورخ : 18/03/1382

 

 

اعضای اصلی  هیئت مدیره

سمت

1

دکتر علیرضا علی احمدی

رئیس

2

دکتر محمدرضا وفایی

نایب‏ رئیس

3

 مهندس سیداسماعیل میرحبیبی

خزانه ‏دار

4

مهندس سیدابوالقاسم کاظمی دولابی

عضو

5

دکتر محمدرضا حمیدی‏ زاده

عضو


اعضای علی‏ البدل هیئت ‏مدیره:

1

دکتر عبداله علی عسگری

2

دکتر ایرج تاج‏ الدین

    بازرسان                            

1

مهندس غلامحسین خالقی

بازرس اصلی

2

مهندس علی ربیعی

بازرس علی‏ البدل


ترکیب دوره دوم هئیت مدیره انجمن:

صورتجلسه مورخ : 02/05/1384

 

اعضای اصلی  هیئت مدیره

سمت

1

دکتر محمدرضا وفایی

رئیس

2

دکتر علیرضا علی‏ احمدی

نایب‏ رئیس

3

مهندس محمود مردای

خزانه ‏دار

4

مهندس سیدمصطفی داوری

عضو

5

مهندس علی ربیعی

عضو

اعضای علی ‏البدل هیئت‏ مدیره:

1

مهندس باقر نیک‏ طبع

2

مهندس کیا پارسا

بازرسان                                                            

1

مهندس محمود فصاع

بازرس اصلی

2

مهندس غلامحسین خالقی

بازرس علی‏ البدل


ترکیب دوره سوم هيئت مدیره انجمن:  

صورتجلسه مورخ :    28/05/1387         

 

اعضای هیئت مدیره

سمت

1

دکتر محمدرضا وفایی

رئیس

2

دکتر مجتبی رحمان دوست

نایب ‏رئیس

3

دکتر سیدمحمد صحفی

خزانه‏ دار

4

دکتر ولی شریف بیگلی

عضو

5

دکتر محمدرضا حمیدی‏ زاده

عضو

اعضای علی‏ البدل هیئت‏ مدیره:

1

دکتر عبدالعلی علی عسگری

2

دکتر داود طالبی

بازرسان                                                             

1

محمدرضا جهانی

بازرس اصلی

2

فضل‏ اله کیانی

بازرس علی‏ البدل


ترکیب دوره چهارم  هيئت مدیره انجمن:                  

صورتجلسه مورخ : 25/02/1391

 

اعضای هیئت مدیره

سمت

1

دکتر سیدمحمد اعرابی

رئیس

2

دکتر هادی موذن حامی

نایب ‏رئیس

3

دکتر سیدمحمد صحفی

خزانه ‏دار

4

دکتر حسین رحمان‏ سرشت

عضو

5

دکتر ولی شریف بیگلی

عضو

اعضای علی‏ البدل هیئت ‏مدیره:

1

دکتر علی‏ اکبر رضایی

2

دکتر حسین علایی

بازرسان                                                         

1

قاسم بهنامي‏ راد

بازرس اصلی

2

محمدرضا كشاورز

بازرس علی ‏البدل

نوشتن دیدگاه