منو
A+ A A-

عضو هیأت علمی دانشگاه lund سوئد به عضویت کمیته علمی دهمین کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، آقای دکتر کیهان تاج الدینی عضو هیأت علمی دانشگاه lund سوئد به عضویت کمیته علمی دهمین کنفرانس درآمد. در ادامه این گزارش از عضویت آقای دکتر منصور اسمعیل زائی و خانم دکتر حمیرا زمانی فراهانی در کمیته علمی دهمین کنفرانس خبر داده شده است.

نوشتن دیدگاه