منو
A+ A A-

فراخوان شرکت اعضای پیوسته انجمن در جلسات مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

بنابر گزارش دبیرخانه انجمن، آگهی فراخوان شرکت اعضای پیوسته انجمن در جلسات مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم، در روز چهارشنبه مورخ 9 بهمن ماه سال 1392 در روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد  منتشر گردید.

نوشتن دیدگاه