منو
A+ A A-

اطلاعیه مهم انجمن مدیریت راهبردی ایران در مورد استفاده غیر مجاز از عنوان انجمن

بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز برگزاری دوره های دانشگاهی و صدور مدارک رسمی، حتی مدارک کاردانی علمی کاربردی، وزارت علوم، تحقیقات، و فنآوری و واحد های تابعه مجاز مربوط به آن است. بنابراین کلیه مجوز های صادره جهت برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی به نام یا ممهور به مهراین انجمن غیر قانونی اعلام و خاطر نشان می شود صادر کنندگان مجوز های این چنینی یا منقش سازندگان مدارک به مهر انجمن مدیریت راهبردی ایران خاطی/جاعل و در معرض پی گرد قانونی خواهند بود.

نوشتن دیدگاه


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید