منو
A+ A A-

ابلاغیه مبالغ حق عضویت از تاریخ 93/10/30

وفق بند 6 مصوبه هیئت مدیره  انجمن مدیریت راهبردی ایران مورخ 30/10/ 93، مبلغ حق عضویت سالانه برای اعضایی که از تاریخ مذکور به عضویت انجمن درآیند، مطابق جدول شماره 1 محاسبه خواهد شد. خدمات پیشنهادی انجمن به هر گروه از اعضاء، به شرح جدول شماره 2 است.

جدول شماره 1: مبالغ حق عضویت

ردیف

نوع عضویت

حق عضویت سالانه (ریال)

1

حقیقی

پیوسته

1.200.000

2

وابسته

2.000.000

3

دانشجویی

800.000

4

حقوقی*

نهادهاي دولتی (وزارتخانه، سازمان ها و دستگاه هاي دولتی) و اشخاص حقوقی انتفاعی (بزرگ؛ بلحاظ دولتی یا بنیاد، و نظایر آن ها بودن  ،  یا بلحاظ تعداد کارکنان، یا مقدار سرمایه)

حداقل

46.000.000

5

سازمان هاي متوسط، یا شرکت هاي داراي 100 تا 500 کارمند، یا سرمایه 50 میلیارد ریال

حداقل

26.000.000

6

سازمان هاي کوچک، یا شرکت هاي داراي 50 تا 150 کارمند، یا سرمایه یک تا پنجاه میلیارد ریال

حداقل

20.000.000

 

*: کمیته ارزیابی های ویژه براي حق عضویت شخصیت هاي حقوقی بصورتی موردي تصمیم خواهد گرفت. مبالغ فوق حداقلِ حق عضویتِ اعضاء را نشان می دهد و متقاضیان عضویت می توانند برای تقویت توان انجمن به منظور ارتقای کیفیت و توسعة گسترة خدماتِ خود، حتی فراتر از مرز های کشور، چند برابرِ این مبالغ متناسب با وسع، شآن،  و جایگاه علمی و اجتماعی خود پرداخت کنند.  

 

جدول شماره 2: خدمات پیشنهادی انجمن به اعضاء

ردیف

شرح خدمات

پیوسته

وابسته

دانشجویی

1

دریافت کارت عضویت در انجمن 

*

*

*

2

تخفیف به اعضای خواهان استفاده از مشاوره انجمن

*

 

 

3

همکاری دو جانبه اعضا انجمن برای انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای

*

*

*

4

دریافت رایگان نسخه الکترونیکی نشریه پژوهشی

*

 

 

5

دریافت رایگان نسخه الکترونیکی خبرنامه انجمن

*

*

*

6

درج اخبار مربوط به فعالیت های علمی و پژوهشی اعضاء در خبرنامه انجمن

*

 

 

7

تخفیف ویژه جهت خرید محصولات علمی و فرهنگی عرضه در وب سایت انجمن.

*

*

*

8

دریافت فراخوان‌های علمی‌،پژوهشی وآموزشی انجمن

*

*

*

9

امکان استفاده از جایگاه حقوقی انجمن در بستن قراردادهای علمی، پژوهشی و آموزشی با سازمان‌های متقاضی ( با رعایت استانداردها و مقررات انجمن و تایید مدیریت های مربوط)

*

 

 

10

درج آگهي هاي اعضا در پايگاه اينترنتي و نشريات انجمن با تخفيف ويژه

*

 

 

11

دریافت گواهی عضویت در انجمن به زبان‌های فارسی و انگلیسی

*

*

*

12

درج مشخصات و رزومه كاري در بانك اطلاعاتي متخصصين وا رائه آن به شركت ها و سازمان هاي مرتبط جهت همكاري

*

*

*

13

شرکت در نشست های تخصصی کارگروه های انجمن

*

 

 

14

شرکت رایگان در سخنرانی های ماهانه انجمن

*

 

 

15

تخفیف جهت شرکت در کارگاه های انجمن

*

*

*

نوشتن دیدگاه


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید