منو
A+ A A-

خطاها، تله ها و آسيب هاى برنامه ريزى راهبردى، عنوان یکی از سخنرانی های کلیدی یازدهمین کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا حمیدی زاده، عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران و استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی (ره) با عنوان خطاها، تله ها و آسيب هاى برنامه ريزى راهبردى در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه