منو
A+ A A-

نماینده سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سید جواد جعفری زوج، مدیر کل اداره اخبار خارجی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده در شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

نوشتن دیدگاه