منو
A+ A A-

قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رمضانعلی صادق زاده، قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد

نوشتن دیدگاه