منو
A+ A A-

مدیر حوزه کشورهای توسعه یافته و صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حسام ­الدین عباس­ حلاج، مدیر حوزه کشورهای توسعه یافته و صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان عضو کمیته های تخصصی کنفرانس معرفی شد.

نوشتن دیدگاه