منو
A+ A A-

مسئولین یازدهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه دائمی انجمن مدیریت راهبردی ایران، طی احکام جداگانه ای مسئولین یازدهمین کنفرانس به شرح زیر معرفی شدند:
دکتر حسین علائی: رئیس کنفرانس
دکتر سید محمدرضا آیت الهی: رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر جواد کریمی خضراء: دبیر شورای سیاست گذاری
دکتر محمدرضا حمیدی زاده: رئیس کمیته علمی
دکتر بهناز خوش طینت: عضو شورای سیاست گذاری و رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر سال 1396 کشور
دکتر احمد شعبانی فرد: دبیر علمی کنفرانس
دکتر محمدرضا انبیائی: دبیر اجرائی کنفرانس

نوشتن دیدگاه