منو
A+ A A-

مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجسته ی سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط های خارج از سازمان، اتخاذ می شود. این فرایند شامل مشخص کردن ماموریت ، چشم انداز ، دارایی های سازمان و توسعه برنامه های و سیاست سازمان های سازمان و همه ی فعالیت هایی که برای نیل به آنها نیاز است، نیز می شود.

در کنار مدیریت راهبردی پروسه معمولن یک سیستم کارت امتیاز متوازن نیز به منظور ارزیابی عملکرد سازمان در نیل به اهداف مدیریت راهبردی نیز دیده می شود. مطالعات اخیر و بزرگان علم مدیریت از این نظریه حمایت می کنند که استراتژی نیاز دارد که شروع شود با حضور همه ی سهام داران و دینفعان و استفاده از یک سامانه ی بومی شده ی کارت امتیاز متوازن که شامل همه ی این سهام داران بشود.

 

مدیریت راهبردی 

مدیریت راهبردی یک رده از فعالیت های مدیریتی است که مقوله اهداف کلان(به انگلیسیگل)‏ و تاکتیک در سازمان می پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله ی رفتار سازمانی دارد. در علم راهبری کسب و کار (به انگلیسیMBA)‏ به مدیریت راهبردی پایداری راهبرد (به انگلیسیstrategic consistency)‏ نیز گفته می شود. پایداری راهبرد به مقوله راهبردهای سازمانی در قبال محیط بیرونی می پردازد.
مدیریت استراتژیک شامل تیم مدیریتی و احتمالن مدیران ارشد (به انگلیسیBoard of Directors)‏ و سایر سهامداران (به انگلیسیstakeholder (corporate)، stakeholder)‏ خواهد بود.

مدیریت راهبردی یک فرایند دایمی است که ارزیابی و کنترل می کند: کسب و کار و صنعت هایی را که شرکت در آنها وارد شده است؛ بررسی رقیبان و تنظیم اهداف (به انگلیسی:goal)‏ و راهبردها برای ملاحظه ی همهی رقیبان موجود و احتمالی؛ و توصیف راهبردها به صورت سالانه یا فصلی و تعیین اینکه چگونه پیاده شوند و چگونه پیروز خواهند شد یا اینکه کی نیاز به بازنگری دارند تا با رفیبان جدید، شرایط اقتصادی تازه و تکنولوژی جدید یا محیط های اجتماعی اقتصادی سیاسی، سازگار شوند.

 

نوشتن دیدگاه


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید