منو
A+ A A-

قوانین و شرایط عضویت برای اعضاء

 

 

 

1. تعاریف :

1.1. عضويت پيوسته :
مؤسسان انجمن، اعضاي هيات مديره و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هاي مديريت باشند، مي‌توانند به‌ عضويت پيوسته درآيند.

1.2. عضويت وابسته:
اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1 شاغل باشند.

1.3. عضويت دانشجويي:
كليه دانشجويان مقطع کارشناسی به بالا كه در رشته‌هاي مديريت و گرايش هاي مربوط به تحصيل اشتغال دارند.

1.4. عضويت افتخاري:
شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي مديريت راهبردي و رشته هاي مربوط حائز اهميت خاص بوده و دستاوردهای ایشان در سطح محافل علمی بین المللی مطرح باشد.

1.6. عضويت حقوقي:
سازمانهايي كه در زمينه‌هاي پژوهشي, آموزشی و مشاوره مربوط فعاليت دارند، مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

  • تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1 مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
  • تبصره 2: اعضاي حقوقي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 2.     شرایط عمومی عضویت:

  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • داشتن حداقل مدرک کارشناسی دانشگاهی معتبر
  •  دارا بودن حداقل 20سال سن
  •  نداشتن سوء سابقه یا اشتهار به فساد اخلاقی و ...

 3. نحوه ثبت نام و عضویت در انجمن:

3.1. داوطلب حائز شرایط عضویت بایستی با تکمیل فرم عضویت بصورت مجازی (از طریق وب سایت رسمی انجمن)  یا مراجعه حضوری به دفتر انجمن، اقدام نموده و همزمان با واریز حق عضویت حداکثر ظرف مدت یک هفته تصویر اسناد و مدارک هویتی و دو قطعه عکس 3*4 پرسنلی به همراه سوابق علمی و آموزشی خود را به انجمن تحویل یا ارسال نماید.

3.2. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می باشند.

3.3. عضویت منوط به پرداخت حق عضويت خواهد بود و صرف ارسال سوابق، ثبت نام محسوب نمی گردد.

3.4. پس از وصول اسناد متقاضی حداکثر ظرف مدت یکماه کارت عضویت برای داوطلب صادر و به وی تحویل خواهد شد.
4.4. اعضای انجمن و تاریخ شروع و پایان عضویت ایشان در وب سایت رسمی انجمن درج می شود، بنابراین، عضویت افراد در این انجمن از طریق وب سایت رسمی قابل استعلام خواهد بود.

 

4. مدت زمان عضویت:

4.1. هر عضو با پرداخت حق عضویت به مدت یک سال از خدمات بهره مند خواهد شد.

4.2. تمدید عضویت با پرداخت حق عضویت بصورت خودکار، صورت خواهد گرفت.

 5.   مزایای عضویت:

5.1.   همکاری دوجانبه اعضا انجمن برای اجرای خدمات آموزشی و مشاوره ای

5.2.   دریافت الکترونیکی نشریه مطالعات مدیریت راهبردی (رایگان)

5.3.   امکان حضور در برنامه های بازدید از کارخانجات تولیدی و صنعتی (رایگان)

5.4.   امکان شرکت در برنامه سخنرانی های علمی و ترویجی انجمن (رایگان)

5.5.   استفاده از کتابخانه انجمن

5.6.   تخفیف ویژه جهت شرکت در برنامه های آموزشی انجمن 

5.7.   تسهیلات ویژه برای امور تحقیقاتی و مطالعاتی

5.8.   دریافت نشریه الکترونیکی داخلی انجمن مدیریت راهبردی ایران

5.9.   درج فعالیت ها و اطلاعات اعضا در نشریه الکترونیکی داخلی انجمن (رایگان)

 6. میزان حق عضویت و نحوه پرداخت آن:

6.1. هریک از اعضا (بجز اعضای افتخاری) سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین می گردد به عنوان حق عضویت از طریق وب سایت رسمی انجمن واریز کرده و یا مبلغ حق عضویت را به حساب رسمی انجمن واریز و اصل فیش واریزی را به دفتر انجمن ارسال می نماید.

6.2. پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضویت ایجاد نمی  کند.

6.3. اعضای افتخاری انجمن و هیات مدیره از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

6.4. میزان حق عضویت اعضا بشرح جدول پیوست می باشد.

  7. عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

7.1. استعفاي كتبي

7.2. عدم پرداخت حق عضويت سالانه


تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

 جدول شماره 1: مبالغ حق عضویت

ردیفعنوان عضویتمبلغ حق عضویت(ریال)توضیحات
1 حقیقی (پیوسته) 1.200.000 در صورتی که مدارکی دال بر واریز مبلغ حق عضویت به روال سابق ارائه شود، 50% مبلغ تعیین شده جهت صدور کارت دریافت می شود.
2 حقیقی (وابسته)  2.000.000
3 حقیقی (دانشجویی)  800.000
4 نهادهاي دولتی (وزارتخانه، سازمان ها و دستگاه هاي دولتی) و اشخاص حقوقی انتفاعی (بزرگ؛ بلحاظ دولتی یا بنیاد، و نظایر آن ها بودن،یا به لحاظ تعداد کارکنان، یا مقدار سرمایه)

 حداقل

70.000.000

 
5 سازمان هاي متوسط، یا شرکت هاي داراي 100 تا 500 کارمند، یا سرمایه 50 میلیارد ریال

حداقل

50.000.000 

6 سازمان هاي کوچک، یا شرکت هاي داراي 50 تا 150 کارمند، یا سرمایه یک تا پنجاه میلیارد ریال

حداقل

35.000.000 

 

  

 

 

 

نوشتن دیدگاه


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید